ظنز علمی

آیا میدانید کلمه عشق از گیاهی به نام عشقه گرفته شده که دور جفت خود می پیچد و بالا می رود ..
تبصره : به احتمال زیاد در نهایت با پیچیدنش به دور عشق و جفتش ازش سلب حیات میکنه .... جوانان عزیز اینو باور نکنین ....عشق همان حس بین لیلی و مجنونی هست که کلهم افسانه ای بیش نیست...

_________________

دبیرشیمی موقع تدریس یهو از دانش آموزی که حواسش جای دیگری بود پرسید :امیر حواست کجاست ؟ امیر دستپاچه گفت :آقا حواسم پیش شماست ! معلم با عصبانیت پرسید : اگه حواست پیش منه بگو ببینم ترکیب های یونی بجزآنیون چه یون دیگه ای دارند ؟ امین بلافاصله گفت : آقا اجازه هم آن یون دارن و هم این یون ؟

________________

دانش آموزی از من پرسید : آقا اجازه چرا واکنش پذیری فلزهای قلیایی از قلیایی خاکی بیشتره ؟ حکایتی از ادبیات کلاسیک کشورمان با این مضمون برایش تعریف کردم : فرزند توانگری به فرزندی درویشی طعنه زد که قبر پدر تو مشتی خاک و گچ است اما قبر پدر من مجلل و با شکوه سرپا ایستاده است . فرزند درویش بلافاصله در جوابش گفت تا پدر تو بخواهد از زیر این همه آهن و سنگهای قیمتی بیرون بیاید پدر من به بهشت رسیده است .در اینجا نیز تا فلزهای قلیایی خاکی بخواهند دو الکترون لایه ظرفیت خود را از دست دهندو به آرایش پایدار گاز نجیب برسند فلزهای قلیایی با از دست دادن فقط یک الکترون فوری این کار را انجام می دهند .  
____________________________
کدامیک از موارد ذیل در تتراکلرید کربن حل نمی شوند؟
الف) خرس سفید
ب) خرس قهوه ای
ج) خرس سیاه
د) همه موارد
×××××××××××××

میدونید فرق یه آشپز و یه شیمی دان چیه؟

یه شیمی دان هیچ وقت جرات نمی کنه قاشقشو لیس بزنه.

--------------- 

/ 0 نظر / 37 بازدید