نقش آموزش و پرورش در توسعه

استاد مطهری درباره ی ضرورت توجه به آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت )در اسلام می گوید :(( تعلیم و تربیت بحث ساختن افراد و انسان هاست. یک مکتب که دارای هدف های مشخص است و مقررات همه جانبه ای دارد نمی تواند یک سیستم خاص آموزشی نداشته باشد . پس بالاخره طرحی و برنامه ای برای ساختن فرد وجود دارد . پس هدف اسلام و جزو خواسته های اسلام عالم بودن امت اسلامی است که حدیث ذیل بر آن تاکید می ورزد:    طلب العلم فریضه علی کل مسلم

آموزش و پرورش به عنوان حق مسلم انسان ها و ستون جامعه ی انسانی است  به طوری که سازمان ملل متحد بخش بزرگی از فعالیت های خود را در قالب سازمان یونسکو و با شعار ((آموزش برای همه)) وقف توسعه ی آن کرده است . سیستم آموزش و پرورش هر کشوری در توسعه ی فرهنگ صحیح ، تعیین وتحقق اهداف مشترک عقیدتی و ملی ـ کاهش هزینه های اجتماعی ، بهبود بهداشت ، و تغذیه ی کودکان و هم چنین فراهم آوردن شرایط لازم برای مشارکت مردم نقش اساسی دارد . علاوه بر آن تربیت انسان های متفکر ، متعهد ، مسئولیت پذیز  ، آینده نگر ، عدالت خواه از جمله نتایج مترتب بر آموزش و پرورش کارا و اثر بخش است . از سویی دیگر تحولات شتابناک جهان امروز ، دستاورد های تازه ی علمی و پژوهشی و چشم انداز های نوینی که فراروی آموزش و پرورش آغوش گشوده است ، فرمان می دهد که ما نیز هماره سنجیده ، و برنامه ریزی شده ، هم سو نگرانه و واقع بینانه و با بهره گیری از همه ی توانمندی ها و امکانات به تغییر و تحول ، نو شدن به سمت کمال و به روز کردن روش ها و اندوخته های خود بیندیشیم . تا آموزش و پرورش تحول نیابد و نو نشود ، جامعه نیز تحول نمی یابد.

/ 0 نظر / 21 بازدید